Հայաստանի այն քաղաքները, որտեղ առաքվում է Dietonus